Please enable JS

Privacy statement

NOOR Sportswear
Nelson Mandelalaan 1
5222 AD ‘s-Hertogenbosch
info@noorsportswear.nl

Doeleinden en grondslag van de verwerkingen
NOOR Sportswear verwerkt klantgegevens.
 
Klantgegevens
Het doel van de verwerking van persoonsgegevens van klanten is het uitvoeren van goede dienstverlening en de administratieve en financiële afhandeling hiervan.
 
Persoonsgegevens van klanten worden opgevraagd en/of verwerkt op grond van overeenkomsten met de betreffende klanten en het gerechtvaardigd belang van deze klanten.
 
Persoonsgegevens worden door NOOR Sportswear uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
 
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden nietaan derden verstrekt.
 
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics
 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 
Gebruik van cookies
NOOR Sportswear wil uw bezoek aan de website zo eenvoudig en persoonlijk mogelijk maken. Hiervoor gebruiken we cookies. Hiermee kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten de website volgen en verzamelen. Met deze informatie optimaliseren we onze website en passen wij en derde partijen de websites, onze communicatie en advertenties aan op uw interesses. Op onze Cookies-pagina tonen we een overzicht met alle cookies die wij gebruiken en kunt u op elk moment uw toestemming wijzigen of intrekken.
 
Bron van de verwerkte gegevens
Wanneer verwerkte persoonsgegevens niet van uzelf zijn verkregen, is de bron van de gegevens uw werkgever.
 
Doorgeven van persoonsgegevens
Klantgegevens
Ontvangers van klantgegevens zijn providers, waarbij de gegevens ten behoeve van de dienstverlening worden overgedragen.
 
Doorgifte buiten de EU of een internationale organisatie
Persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie. Doorgiften worden expliciet vastgelegd en met de betrokkene gecommuniceerd, wanneer andere rechtsgronden dan de AVG niet prevaleren.
 
De bewaartermijn van de gegevens
Persoonsgegevens worden door NOOR Sportswear niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten.
 
Rechten van u als betrokkene
U heeft u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming meerdere rechten. Wanneer u hier gebruik van wil maken, kunt u een schriftelijke aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring doen. Het is van belang dat u zich identificeert aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. De rechten die u heeft zijn onderstaand benoemd.
 
Recht op inzage
U kunt opvragen welke gegevens NOOR Sportswear over u verwerkt, met welk doel en hoe lang deze bewaard worden.
 
Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.
 
Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wil dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.
 
Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door NOOR Sportswear wil beperken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.
 
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer u door NOOR Sportswear verwerkte persoonsgegevens wil overdragen naar een andere zorgverlener, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u van dit recht gebruik wilt maken, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.
 
Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
Omdat NOOR Sportswear niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering doet, is het uitoefenen van dit recht niet van toepassing.
 
Intrekken toestemming
Wanneer NOOR Sportswear persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt dit schriftelijk aan ons kenbaar maken.
 
Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
NOOR Sportswear stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals gesteld door de Belastingdienst of soortgelijke wet- en regelgeving. In zulke gevallen maakt NOOR Sportswear een zorgvuldige afweging welke van deze zaken het zwaarst wegen en neemt op basis hiervan een beslissing over de wijze waarop met uw verzoek wordt omgegaan. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 
 
Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door NOOR Sportswear
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door NOOR Sportswear dan horen wij dit graag via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.